Na czym polega terapia DDA?

Terapia DDA, czyli terapia skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików, jest specjalną formą psychologicznej dla osób dorosłych, które dorastały w rodzinie i środowisku dotkniętym przez poważny problem alkoholizmu. Osoby takie wielokrotnie w swoim dorosłym życiu nie potrafią poradzić sobie z bagażem emocjonalnym i w relacjach międzyludzkich.

Ich okres dorastania nie oznacza, że u DDA również rozwinie się problem alkoholowy. Wiele takich osób wychodzi „na prostą”, chce wieść normalne i trzeźwe życie, ale nie radzi sobie z wieloma problemami natury emocjonalnej mającymi podłoże w trudnym okresie dorastania. Na czym polega terapia DDA?

Czym jest DDA?

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, z powodu wychowywania się w środowisku problemu alkoholowego (dotyczącego jednego lub obydwojga rodziców/opiekunów) cierpią wielokrotnie z powodu poważnych problemów emocjonalnych dotyczących przede wszystkim relacji międzyludzkich. Problemy te wynikają z faktu, że w młodości osoby takie musiały wypracować pewne mechanizmy i cechy pozwalające radzić sobie z trudną sytuacją.

W normalnych okolicznościach cechy takie utrudniają życie w społeczeństwie – u DDA mogą pojawić się problemy z nawiązywaniem relacji, obdarzaniem ludzi zaufaniem, ale także brak umiejętności przekazywania własnych emocji, wyrażanie się poprzez agresję lub strach, zaburzenia lękowe i wiele innych.

DDA cierpią także z powodu bezradności, poczucia winy i wstydu, których doświadczały jako dzieci. W dorosłym życiu mogą wypierać swoją przeszłość i bagatelizować ją, ale rozwiązanie to nie skutkuje poprawą jakości życia. Jeśli nie popadną w te same nałogi lub środowisko osób uzależnionych, mogą cierpieć na wiele innych sposobów i nie radzić sobie z życiem codziennym w 100%. 

Kto powinien skorzystać z terapii DDA i kiedy będzie konieczna?

Nie każde Dorosłe Dziecko Alkoholików będzie potrzebowało pomocy terapeuty, ale jeśli pojawiają się oznaki wskazujące na odczuwanie negatywnych skutków dzieciństwa na zdrowie psychiczne także w życiu dorosłym, tematem terapii DDA warto się zainteresować. W szczególności polecana jest ona dla osób, które zmagają się z ogromnym napięciem emocjonalnym, wycofaniem, brakiem wiary w siebie i własne możliwości, wstydem, odczuwaniem pustki, stanami depresyjnymi, lękami, lub, po drugiej stronie spektrum, poczuciem samowystarczalności, całkowitej niezależności i odrzucaniem jakichkolwiek relacji międzyludzkich.

Do terapii DDA kierowane są też osoby mające trudność rozmawiania o własnych emocjach, czujące niechęć do posiadania dzieci w związku z traumą własnego dzieciństwa, mające trudności w komunikacji, lęki przed wchodzeniem w relacje z ludźmi czy nieumiejące budować trwałych i długoterminowych relacji i związków. 

Na czym polega terapia DDA i jakie efekty można dzięki niej osiągnąć?

Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików ma przede wszystkim udzielić wsparcia, uporządkować trudne myśli i ułatwić nazwanie swoich emocji w zakresie, jakiego osoba po tak traumatycznych przeżyciach nie jest w stanie osiągnąć samodzielnie. Praca z terapeutą pozwala zrozumieć szerzej sytuację DDA, dostrzec związek pomiędzy teraźniejszością a dzieciństwem oraz przezwyciężyć poczucie odpowiedzialności za wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce.

Terapia DDA ma na celu ułatwienie odczuwania radości z życia, bez przejmowania na siebie winy za wszystkie niepowodzenia, odczuwania lęków przed relacjami międzyludzkimi czy obarczania się nadmierną odpowiedzialnością i samowystarczalnością w każdym aspekcie życia.

Terapia DDA może odbywać się na płaszczyźnie indywidualnej pracy z terapeutą lub w formie terapii grupowej, z których każda będzie miała swoje zalety i będzie odpowiadała na potrzeby różnych osób zmagających się z DDA. To, którą z form warto wybrać będzie zależało od indywidualnych potrzeb i predyspozycji osoby chcącej uzyskać pomoc.

Dlaczego terapia grupowa to dobre rozwiązanie?

Żyjąc z osobą uzależnioną, warto zasięgnąć po pomoc. Terapia grupowa DDA we Wrocławiu prowadzona w specjalistycznych ośrodkach terapii uzależnień i dla rodzin osób uzależnionych ma wiele zalet. Dzięki temu, że spotkania odbywają się w gronie osób o podobnych problemach i przeżyciach, uczestnicy terapii mają znacznie większe poczucie wspólnoty, zrozumienia i świadomości, że nie są sami w danej sytuacji.

Terapia grupowa jest ogromnym motywatorem, pozwala na nawiązanie długotrwałych relacji wykraczających często poza strefę terapii, a co najważniejsze, pokazuje że nawet z przeżyciami i historią działającymi na niekorzyść DDA, nawiązywanie głębszych relacji z ludźmi i otwieranie się przed innymi nie musi być przeszkodą do życia pełnią szczęścia.