Opieka nad dzieckiem pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

O ile upijanie się przy dzieciach jest zazwyczaj traktowane jako zachowanie niewłaściwe, tak spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach w momencie sprawowania opieki nad dziećmi uważane jest często za całkowicie normalne.

Jak jest w rzeczywistości?

Dlaczego nie powinno się sprawować opieki nad dzieckiem pod wpływem alkoholu?

W sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem należy zadbać, by przynajmniej jeden z opiekunów był całkowicie trzeźwy. Oznacza to, że, także w trakcie rodzinnych spotkań, przynajmniej jedna osoba powinna powstrzymać się od spożywania nawet najmniejszych ilości alkoholu. Obowiązek zachowania trzeźwości przez chociaż jednego opiekuna ma podłoże czysto pragmatyczne i jest podyktowane bezpieczeństwem dziecka.

W momencie, gdyby dziecku coś się stało i wymagało ono natychmiastowej opieki medycznej, wyłącznie osoba, która nie spożywała alkoholu, może odwieźć poszkodowanego do szpitala. Osoba trzeźwa posiada ponadto szybszy czas reakcji i jest lepiej przygotowana do stawienia czoła trudnej sytuacji, nawet takiej, która może zagrażać życiu.

Konsekwencje prawne dla osób opiekujących się dziećmi w stanie nietrzeźwości 

Opiekowanie się dziećmi w stanie nietrzeźwości może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo narażenia małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W świetle artykułu 160 kodeksu karnego osoba, która naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji, gdy osoba ta sprawuje opiekę nad człowiekiem, którego naraża na niebezpieczeństwo, kara pozbawienia wolności może wynosić nawet 5 lat. Warto przy tym zauważyć, że rodzice i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi w stanie nietrzeźwości mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności nawet w momencie, gdy dziecku nie stała się krzywda. Nie jest przy tym istotny fakt, że zdarzenie ma charakter incydentalny oraz to, że spożycie alkoholu nastąpiło w niewielkich ilościach.

Pijani rodzice jako zagrożenie dla dzieci 

Służby policyjne mają obowiązek reagowania na każde zgłoszenie dotyczące sprawowania opieki nad nieletnimi przez nietrzeźwych opiekunów. Ich postępowanie różni się jednak w zależności od sytuacji zastanej po dotarciu na miejsce interwencji. W momencie, gdy dzieciom nie dzieje się krzywda i nie są one narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo, funkcjonariusze starają się znaleźć trzeźwą osobę z rodziny, która mogłaby zająć się małoletnimi do czasu wytrzeźwienia ich prymarnych opiekunów.

Inaczej dzieje się, gdy przybyłe na miejsce służby stwierdzą zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci. W takiej sytuacji pijani opiekunowie przewożeni są do Izby Wytrzeźwień, a będące pod ich opieką osoby małoletnie trafiają do ośrodka opiekuńczego lub szpitala, jeśli wymaga tego ich stan. Interwencje dotyczące nietrzeźwych rodziców kończą się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

Negatywny wpływ przebywania z nietrzeźwym rodzicem na dziecko 

Przebywanie pod opieką nietrzeźwych rodziców, nawet w momencie, gdy nie wynika z niego bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, stanowi nieprzyjemne doświadczenie dla dzieci i może wiązać się z konsekwencjami w przyszłości. Przede wszystkim dzieci i nastolatkowie widzący swoich rodziców w stanie nietrzeźwym mogą stracić do nich zaufanie i mieć trudność z zaakceptowaniem ich jako wzoru do naśladowania.

Małoletni mogą także brać przykład z zachowania swoich opiekunów i nabrać niewłaściwego stosunku do alkoholu, co jest w stanie skutkować wykształceniem się uzależnienia od tej substancji. Rodzice muszą pamiętać, że swoim zachowaniem kształtują postawy swojego potomstwa i to od nich zależy, czy dzieci będą w stanie podejmować racjonalne decyzje w dalszym życiu.

alkohol a dzieci

Jak pozbyć się problemu alkoholowego?

Uzależnienie od alkoholu może rozwijać się prawie niezauważenie, aż osiągnie rozmiary, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie. By wygrać z nałogiem alkoholowym, osoba nim dotknięta musi przede wszystkim poznać i zrozumieć mechanizmu, jakie rządzą jej uzależnieniem, a następnie dokonać niezbędnych zmian w życiu. Jest to możliwe dzięki terapii uzależnienia od alkoholu Easyway stworzonej przez Allena Carra.

Pozwala ona pozbyć się strachu przed zaprzestaniem spożywania alkoholu i zrozumieć, że rezygnacja z tej używki nie powoduje żadnych strat w życiu. Terapia uzależnienia od alkoholu Easyway jest niezwykle skuteczna, a równocześnie bardzo prosta. Osoby uzależnione mogą pokonać nałóg bez konieczności izolacji w ośrodku leczenia uzależnień oraz stosowania środków farmakologicznych, co czyni terapię w pełni naturalną.