Utrzymanie trzeźwości

Wśród metod utrzymania abstynencji znana jest terapia awersyjna. Jej głównym filarem jest farmakologiczne wsparcie substancji czynnej, jaką jest disulfiram. Disulfiram zaburza metabolizm w organizmie, hamując działanie enzymu rozkładającego alkohol do postaci mniej szkodliwego kwasu octowego. W przypadku spożycia alkoholu w trakcie terapii dochodzi do wzrostu stężenia aldehydu octowego w organizmie i wystąpienia objawów zatrucia tą substancją. Do objawów zatrucia należą m.in: nudności, wymioty, tachykardia, niedociśnienie, zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca. Siła objawów zależy od spożytej dawki alkoholu, dolegliwości te utrzymują się zwykle od 30–60 min do kilku godzin. W wyniku reakcji disulfiram, gdy stężenie etanolu we krwi osoby uzależnionej przekracza 125–150 mg/100 ml, mogą pojawić się: niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność krążenia, utrata przytomności, drgawki.

Praktyka leczenia uzależnień we Wrocławiu: leczenie-alkoholizmu-wroclaw.prv.pl