Author: <span>Redaktor MK</span>

Uzależnienie to złożony problem psychologiczny i często również fizjologiczny, który rozwija się w wyniku regularnego zażywania substancji psychoaktywnych lub angażowania się w pewne zachowania. Stan ten charakteryzuje się nie tylko fizyczną zależnością, ale również psychiczną obsesją, która dominuje nad innymi aspektami życia. Uzależnienie prowadzi do znaczących zmian w funkcjonowaniu mózgu, w tym w sposobie, w jaki odczuwane są przyjemność, motywacja i nagroda, co przyczynia się do utrzymania cyklu uzależnienia mimo świadomości negatywnych konsekwencji.

Ciekawostki

Ciąg alkoholowy jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów zaawansowanego stadium choroby alkoholowej. Polega on na trwającym co najmniej 48 godzin upojeniu alkoholowym. Długość trwania ciągu alkoholowego nie jest precyzyjnie określona. 48 godzin stanowi jedynie dolne minimum, bardzo często jednak stan ten przedłuża się o kolejne dni, tygodnie, a niekiedy nawet lata. Wyjście z tego stanu wymaga świadomego działania, konsekwencji i stanowi pierwszy etap terapii alkoholowej. Powinien być przeprowadzony w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, jakie mogą zaoferować profesjonalne przychodnie i ośrodki leczenia uzależnień.

Porady

Porady

Porady

Powszechnie wiadomo, że spożywanie alkoholu w dużych ilościach nie jest odpowiednie dla zdrowia. Wiąże się to nie tylko z wszelakim osłabieniem organizmu, ale także z zaburzeniami psychicznymi.

Porady

Terapia DDA, czyli terapia skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików, jest specjalną formą psychologicznej dla osób dorosłych, które dorastały w rodzinie i środowisku dotkniętym przez poważny problem alkoholizmu. Osoby takie wielokrotnie w swoim dorosłym życiu nie potrafią poradzić sobie z bagażem emocjonalnym i w relacjach międzyludzkich.

Porady